آسمان نما ،‌ پنجره ای هوشمند به آسمان
  • دانلود آسمان نما

    آسمان نما را دریافت کنید

  • پنجره ای هوشمند به آسمان

    پنجره ای هوشمند به آسمان

  • آسمان همیشه با شماست

    سر به هوا شوید

توسط  نرم افزار آسمان نما، شما کافیست دستگاه اندرویدی خود را به سمت اجرام آسمانی بگیرید تا نام و مشخصات آنها را مشاهده کنید.

آسمان نما

تازه ها